Loading...
L’Associació2018-12-17T21:22:19+00:00

Es crea la tardor de 2016 per la confluència de persones de plantejaments i experiències diverses, amb la voluntat de contribuir a superar la situació de paràlisi institucional i divisió social que viu Catalunya i que la unilateralitat independentista i la manca de resposta política del govern del PP han contribuït a agreujar.

Grans eixos de Portes Obertes del Catalanisme


-El catalanisme com a espai social compartit que permet plantejar i articular la diversitat d’aspiracions de la societat catalana, refer la lleialtat institucional i restablir les vies de diàleg i l’entesa.

-La defensa de Catalunya, la seva personalitat nacional i cultural; la millora de l’autogovern; l’afirmació de la Generalitat com a institució al servei de tots els catalans i les catalanes i de l’estat de dret com a garantia de llibertat i  democràcia.

-Contribuir a un millor encaix de Catalunya a Espanya mitjançant les necessàries reformes, el reconeixement de l’Espanya plural i el compromís de Catalunya amb la governabilitat d’Espanya en un marc d’afirmació d’Europa.

-El compromís amb una societat justa i inclusiva, plural i diversa.

La defensa de Catalunya, la seva personalitat nacional i cultural; la millora de l’autogovern; l’afirma ció de la Generalitat com a institució al servei de tots els catalans i les catalanes i l’afirmació de l’estat de dret com a garantia de la llibertat i la democràcia.

Treballar per contribuir a un millor i més just i equilibrat encaix de Catalunya a Espanya mitjançant les necessàries reformes, la reivindicació de l’Espanya plural i el compromís de Catalunya amb la governabilitat d’Espanya en un marc d’afirmació d’Europa.

El compromís amb una societat justa i inclusiva, plural i diversa.

Activitat de Portes Obertes del Catalanisme


-Portes Obertes del Catalanisme es relaciona amb entitats, institucions i persones de la societat catalana per tal de conèixer la seva opinió sobre el marc social, polític i econòmic amb la voluntat d’ajudar a generar  propostes que afavoreixin l’entesa.

-Crea opinió mitjançant la publicació d’articles, la presència a les xarxes socials, els contactes amb periodistes i opinadors/es, etcètera.

-Es posiciona davant els esdeveniments que afecten la vida del país, apostant sempre per la via del diàleg, la concòrdia i les actuacions basades en l’entesa i  la defensa dels interessos compartits per una àmplia majoria social.

-Organitza actes, debats, trobades, conferències, oberts a la participació de persones, sòcies o convidades.

La defensa de Catalunya, la seva personalitat nacional i cultural; la millora de l’autogovern; l’afirma ció de la Generalitat com a institució al servei de tots els catalans i les catalanes i l’afirmació de l’estat de dret com a garantia de la llibertat i la democràcia.

Treballar per contribuir a un millor i més just i equilibrat encaix de Catalunya a Espanya mitjançant les necessàries reformes, la reivindicació de l’Espanya plural i el compromís de Catalunya amb la governabilitat d’Espanya en un marc d’afirmació d’Europa.

El compromís amb una societat justa i inclusiva, plural i diversa.

Objectius de treball de Portes Obertes del Catalanisme


-Debatre i reflexionar sobre el paper actual i futur del catalanisme, convidant a participar-hi a persones, grups i institucions.

-Posar l’accent en la governabilitat de Catalunya, reclamant actuacions urgents en finançament, infraestructures, educació, sanitat, indústria i teixit productiu, ocupació, atur juvenil, dependència, habitatge, entre d’altres.

-Propiciar actuacions concretes a favor del diàleg i l’entesa dins i fora de Catalunya, mobilitzant contactes i suports a la resta d’Espanya i d’Europa.

-Contribuir a superar el fraccionament de la societat catalana amb accions concretes que permetin fer visible la necessitat d’una nova entesa social i la facilitin.

Dues iniciatives concretes en marxa

Llibre Catalanisme. 80 mirades (i+)

Portes Obertes del Catalanisme ha impulsat la publicació d’aquest llibre que recull les opinions i reflexions de 85 persones de perfils polítics, professionals i socials molt diversos que reflexionen sobre el catalanisme.

Constitueix una aportació singular a l’exigència de trobar una sortida a la situació catalana.

Serà a les llibreries a partir del dia 15 de gener. Preu: 20 euros

Diàleg Catalanisme21

A partir del segon trimestre de 2019 Portes Obertes del Catalanisme posarà en marxa un ampli debat sobre la vigència del catalanisme i les urgències col·lectives de la societat catalana.

La defensa de Catalunya, la seva personalitat nacional i cultural; la millora de l’autogovern; l’afirma ció de la Generalitat com a institució al servei de tots els catalans i les catalanes i l’afirmació de l’estat de dret com a garantia de la llibertat i la democràcia.

Treballar per contribuir a un millor i més just i equilibrat encaix de Catalunya a Espanya mitjançant les necessàries reformes, la reivindicació de l’Espanya plural i el compromís de Catalunya amb la governabilitat d’Espanya en un marc d’afirmació d’Europa.

El compromís amb una societat justa i inclusiva, plural i diversa.

Junta Directiva

Mario Romeo García. President


Ignasi Rafel Celada. Vicepresident Primer


Leo Gay Montalvo. Vicepresident


Pere Navarro Morera. Vicepresident


Jordi Casas Bedós.Vicepresident


Joan Francesc Bañó Maldonado. Secretari


Joan Salas Orozco. Tresorer


Alfons Bonals Florit. Vocal


Conxita Cervera Peregrina. Vocal


Helena Isàbal Roca. Vocal


Carlos Losada Marrodan. Vocal


Joan Francesc Marco Conchillo. Vocal


Jordi Menéndez Pablo. Vocal


Rafael Pradas Camps. Vocal


Enrique Senabre Llevata. Vocal


Isabel Sierra Navarro. Vocal