Fes-te soci2022-05-30T13:26:34+00:00

Com es pot participar?


Fent suggeriments de tota mena que ens podeu fer arribar a través de l’adreça info@portesobertescat.cat


Escrivint articles o opinions per al blog de Portes Obertes del Catalanisme.


Assistint als actes públics que organitza l’associació i dels quals informem amb antelació suficient.


Participant a les comissions i grups de treball que es vagin creant per abordar els diversos temes.


Participant també a les diverses sessions de reflexió que convoquem al llarg de l’any per tal de debatre la situació del país i orientar la nostra tasca.

Fer-se soci de l’associació implica acceptar els seus estatuts i satisfer la quota anual.


35 € / any. Quota mínima anual50 € / any. Quota col·laborador/a anualQuota protector/a anual


(opcional, omplir només en cas de voler aportar una quota superior a 50 € / any)


Transferència BancàriaDomiciliació Bancària


En cas de no disposar de les seves dades bancàries, ompli els camps que conegui i contactarem posteriorment per formalitzar la domiciliació.

D’acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la LOPD, de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter Personal, que regula el dret d’informació en la recollida de dades, us informem que aquestes dades formaran part d’un fitxer titularitat de l’entitat. Portes Obertes del Catalanisme podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les noticies i activitats que puguin ser del seu interès.
L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la LOPD, mitjançant una comunicació escrita adreçada a Portes Obertes del Catalanisme, amb la indicació “Base de Dades”, al correu electrònic info@portesobertescat.cat