DiàlegCatalanisme212018-12-17T21:39:40+00:00

DiàlegCatalanisme21″ és parlar d’un camí, d’un recorregut en el qual construir coincidències, compartir punts de vista i reflexionar sobre la vigència del catalanisme com espai de cultura política en el segle XXI.

Diàleg fa referència a l’esforç de discutir sobre la base de punts de vista diferents, d’enfocaments basats en experiències diverses, amb voluntat d’entendre aquesta diversitat i aprofitar-la per treure’n conclusions

Catalanisme fa referència a un espai polític i cultural que ha estat clau en la construcció de la Catalunya moderna, amb totes les seves contradiccions i, també, amb tots els seus èxits col·lectius que no hauríem de menystenir.

21, com expressió de modernitat, de consciència dels temps canviants que vivim en aquest segle ple d’oportunitats i, naturalment també de riscos i amenaces. Parlar del segle en que vivim apel·la a la necessitat de situar les nostres reflexions en un context temporal determinat, en el que els problemes de les nostres societats els hem de veure en una perspectiva més global i més cosmopolita.

El “DiàlegCatalanisme21” ha d’ajudar-nos a formular interrogants: Té sentit, en les actuals circumstàncies polítiques, parlar de catalanisme? Serveix, aquest terreny de joc, per encarar els reptes que ens trobem en aquest present i en l’immediat futur? Quins són els seus contorns? Com el definim, sense caure en la nostàlgia ni encallar-nos en una reivindicació històrica? Quin paper podem atribuir al catalanisme en l’Espanya actual? I a Europa?

Partim, certament, d’algunes premisses. Creiem que podem definir el catalanisme com un espai definit a partir de tres compromisos que estan relacionats entre sí:

  • El compromís amb el desenvolupament del país i el benestar dels seus habitants, per mitjà de l’exercici de l’autogovern, derivat de la seva condició nacional, i del seu millorament.
  • El compromís amb una idea d’Espanya entesa com un projecte compartit, basat en el reconeixement de la diversitat, en la lleialtat institucional, en l’impuls de les reformes necessàries en cada moment històric i en la voluntat de liderar-les.
  • El compromís amb la construcció del projecte europeu, del que ens volem sentir partícips i protagonistes.

 

Objectius del Diàleg

* Fer visible l’existència d’un ampli sector partidari d’aprofundir i millorar l’actual autogovern i el seu finançament, empenyent les reformes legals necessàries per tal d’assegurar el marc competencial, un sistema just de finançament i uns mecanismes efectius de participació en la definició de les polítiques comunes de l’Estat.

* Posar de manifest la possibilitat de debatre sobre l’autogovern des de posicions polítiques confrontades (“debats entre diferents”) i de trobar elements de consens que permetin avançar en la cerca de solucions a la situació de bloqueig existent.

* Reforçar, davant l’opinió publica catalana i espanyola en general, la idea de que en el marc del catalanisme és possible construir consensos que no passin per la vulneració de l’Estat de Dret ni que posin l’horitzó de la independència com la única solució possible o convenient per al país.