Catalanisme del Segle XXI

Catalanisme del Segle XXI

2017-02-28T20:54:11+00:0027 de novembre, 2016|Articles d'opinió|

El catalanisme al segle XXI hauria d’accentuar els assoliments col·lectius aconseguits, que són molts, i mostrar capacitat de negociació per incloure al conjunt de la societat en la cerca de reivindicacions possibles, respectant les regles del joc que hem ajudat a construir.

Un catalanisme allunyat de la reacció defensiva per adquirir capacitat d’acció propositiva. Una acció que implica canviar les coses amb els altres, amb aquells que no pensen com nosaltres.

Un catalanisme que aporti matisos, que sigui inclusiu, que restitueixi el respecte a les idees dels altres, que no estigmatitzi l’independentisme sinó que convenci amb arguments en què la defensa de Catalunya no ha de restar a uns altres.

La creença que el procés independentista ha de ser derrotat ha d’observar altres opcions, com la d’obrir noves vies d’interpretació de la nostra realitat política, social, econòmica i cultural que els puguin ser convincents, ningú a de perdrà si l’objetiu és Catalunya.

I no per abandonar les seves posicions, sinó per acceptar que la defensa dels interessos de Catalunya pugui ser discutida des del diàleg.

Convé no oblidar, més enllà dels partits polítics, que els ciutadans que es manifesten avui contra l’Estat espanyol busquen també una sortida que la política no els ha donat.

El catalanisme no és un espai de negació dels errors, sinó un espai on és possible rectificar sense deixar de defensar els interessos de Catalunya.

Si es pretén arribar a les pròximes eleccions autonòmiques amb opcions que un forçes catalanista centradas tingui possibilitats de tornar a irrompre amb força al parlament català i espanyol, haurà de restituir-se el consens amb el nostre passat, sumar sensibilitats polítiques que s’han desplaçat cap a l’independentisme i assumir que una part de l’esquerra és també moduladora del centre polític.

El catalanisme del segle XXI no ha d’emprendre la labor de dividir per guanyar, sinó de sumar un per un a tots aquells que, amb major o menor encert, creuen en les possibilitats de Catalunya com un projecte viu adaptat a les contingències.

El catalanisme del segle XXI ha de ser entès com espai d’acció que superi les diferències i limitacions ideològiques.

Un espai de superació on res està escrit i al que tots són convocats a participar. Per aquesta raó, el catalanisme de principis de segle ha de centrar-se a mostrar-se com un espai obert, on la ideologia no triomfi en detriment de la cohesió social.